سفارش تبلیغ
صبا ویژن


تبلیغات شما در اینجا به صورت بنرکارگزاری ها و اصطلاحات بورس 2

  • نویسنده: امید
  • تاریخ: شنبه 91/1/26
  • زمان: شنبه 91/1/26

 

هزینه ی خرید و فروش:

سرمایه گذاران باید بابت خدماتی که کارگزاران به آنها ارائه میدهند، کارمزدهایی به آنان بدهند:

1-کارمزد کارگزاران:کارگزاران درصدی از معامله را در عوض انجام معامله دریافت می نمایند،این مبلغ معادل چهار در هزار یعنی چهار دهم درصد ارزش معامله تا سقف صد میلیون ریال است

که توسط فروشنده و خریدار به نسبت مساوی پرداخت می شود.

2- کارمزد سازمان:سازمان بورس برای نظارت بر معاملات بورس معادل یک در هزار یعنی یک دهم درصد ارزش هر معامله را تا سقف دویست میلیون ریال دریافت می کند.شصت درصد این مبلغ توسط فروشنده و چهل درصد این مبلغ توسط خریدار پرداخت می شود.

3-کارمزد بورس:شرکت بورس برای اینکه شرایط خرید و فروش را فراهم کرده است کارمزدی معادل یک ممیز چهاردهم هزار یعنی چهار هزارم درصد ارزش هر معامله را تا سقف دویست میلیون ریال دریافت می کند، شصت درصد این مبلغ توسط فروشنده و چهل درصد توسط خریدار پرداخت می شود.

4- کارمزد شرکت سپرده گذاری:شرکت سپرده گذاری مرکزی و تصفیه ی وجوه بابت تصفیه حساب های هر معامله کارمزدی معادل یک در ده هزار یعنی یک صدم درصد ارزش هر معامله را تا سقف دویست میلیون ریال دریافت می کند، شصت درصد این مبلغ توسط فروشنده و چهل درصد توسط خریدار پرداخت می شود.

 

5-مالیات نقل و انتقال:فروشنده ی اوراق بهادار در هر معامله به مبلغ پنج در هزار یعنی پنج دهم درصد ارزش معامله را بابت مالیات پرداخت خواهد کرد، بجز این مالیات سهامداران هیچ مالیات دیگری پرداخت نمی کنند پس در نتیجه

کارمزدی که خریدار باید بپردازد ، حدودا 0/5 درصد است ، وکارمزدی که فروشنده باید بپردازد حدودا 1/05 درصد می باشد.

مثلا اگر 1 میلیون تومان به حساب کارگزاری جهت خرید سهام واریز نمایید مبلغ 5000 تومان از آن کسر شده و از مابقی آن برای شما سهام خریداری می شود . اما در زمان فروش کارمزد 1/05 درصد وجه حاصل از فروش است .

مثلا اگر کل مبلغ فروش سهام شما 1 میلیون تومان شود در عمل مبلغ 10500 تومان از آن به عنوان کارمزد فروش، مالیات و تسهیلات بورس کسر می شود و مابقی به فروشنده سهام داده می شود.

پس درنتیجه در یک خرید وفروش ما باید حدودا 1/55درصد کار مزد بپردازیم.

اصطلاحات رایج در بورس اوراق بهادار:

شاخص بورس:

کلمه ی شاخص بورس(index) در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده می باشد.

شاخص بورس در واقع نشاندهنده ی جهت و مقدار تغییرات کل بازار بورس می باشد.مهم ترین شاخص بورس شاخص قیمت سهام است.

سود هر سهم(EPS):

خلاصه ی اصطلاح (earning per share) یا سود هر سهم است.هر گاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم سود هر سهم بدست می آید.

(EPS پیش بینی شده):

عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش بینی می کند.

(EPS تحقق یافته):

عبارت است از سود هر سهم که در دوره ی مالی گشته به هر سهم تعلق گرفته است.

(تعدیل eps):

شرکتها در ابتدای سال مالی EPS خود را پیش بینی می کنند که به آن eps پیش بینی شده می گویند.

ولی گاهی اوقات این سود کمتر و گاهی بیشتر از پیش بینی در می آید.

سود نقدی هر سهم(DPS):

به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و بطور نقدی به دست سهامداران می رسد، DPS گفته می شود،

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته ی هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است

که در مجمع عادی سالیانه توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد.

 

اخرین مطالب

کد لیست آخرین مطالب پارسی بلاگ