سفارش تبلیغ
صبا ویژن


تبلیغات شما در اینجا به صورت بنرچیزی بهش نگید

 • نویسنده: امید
 • تاریخ: جمعه 91/1/18
 • زمان: جمعه 91/1/18امید واهی

 • نویسنده: امید
 • تاریخ: جمعه 91/1/18
 • زمان: جمعه 91/1/18


بعضی از جملات زیبا هستند.. اما فقط زیبان

در زندگی نمی توان به آنها تکیه کرد و سود جست.

گاه با خود می اندیشم که چگونه این جملات ساخته می شوند! در حالیکه جز امید بیهوده چیزی به همراه ندارند!!

نمی گوییم امید بد است، اما آیا امید واهی و پوچ کمکی به انسان می کند؟!

یکی از آن جملات این است:  "هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت، بازم بهش فرصت جبران را بده . . ."

از توان و عهده من خارج است چنین چیزی... تو را نمی دانم!


...

 • نویسنده: امید
 • تاریخ: جمعه 91/1/18
 • زمان: جمعه 91/1/18

 بعضی وقتا با اینکه دورو برت شلوغه بازم
احساس تنهایی میکنی
تنهاتر از تنها
بعضی وقتا هست که داریم
تاوان کاری رو میدیم که نکردیم
و این خیلی دردآوره
این روزا نفس کشیدن هم برام سخته
خیلی سخت
ولی هیچکس موقعیت منو درک نمی کنه
انگار نه انگار که من دارم
تو این فشار روحی آب میشم..

زندگی

 • نویسنده: امید
 • تاریخ: جمعه 91/1/18
 • زمان: جمعه 91/1/18

 

 

 

زندگی یعنی هیجان.. یعنی لذت بردن از هر چیزی که دوستش داری

پس لذت ببر و زندگی کن.. من هم چنین میخواهم!

اخرین مطالب

کد لیست آخرین مطالب پارسی بلاگ